0
 • Koszyk
 • 0,00 €
 • Koszty wysyłki
 • od 5,60 €

Klient biznesowy
Elektronikring 1
Miejscowość

Telefon: +49 (0)4422 955-333
e-mail: info@reichelt.de
www.reichelt.de


RND 605-00134 Olej w sprayu zawierający silikon, 400 ml

Nr art.: RND 605-00134
7,75 €
Grupa towarowa: 1 = zniżka

Information

RND 605-00134

 • Wysokiej jakości, uniwersalny olej w sprayu zawierający silikon
 • GHS02GHS07GHS09GHS04
 • Identyfikacja zagrożenia

  H222Skrajnie łatwopalny aerozol.

  H229Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.

  H336Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

  H411Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

 • Wskazówki bezpieczeństwa

  P210Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. Palenie wzbronione.

  P211Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu.

  P251Pojemnik pod ciśnieniem. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.

  P261Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.


  Bardziej szczegółowe informacje patrz Karta Charakterystyki.
mehr Informationen

Technische Daten

Dane techniczne

Dane techniczne

 • Ogólnie
  • Typ
  • Silikonölspray
 • Pozostale
  • Specyfikacja
  • Multifunktionsschmierstoff
 • Wykonanie
  • Zawartosc
  • 400 ml
 • Informacje o towarach niebezpiecznych
  • Slowo sygnalizacji
  • Danger
  • Zwroty H
  • H222, H229, H336, H411
  • Szablony P
  • P210, P211, P251, P261
  • UN-Nr.
  • UN 1950
  • Klasa
  • 2
  • Kod klasyfikacji
  • 5F
  • Zawartosc
  • 400
  • Jednostka (g / ml)
  • ml
  • Zbiornik sprezonego gazu (tak / nie)
  • Yes
  • UN-Nr. (IATA)
  • UN 1950
  • Klasa (IATA)
  • 2.1
 • Dane producenta
  • Producent
  • RND LAB
  • Nr artykułu producenta
  • 34039909
  • Ciężar opakowania
  • 0.369 kg
  • RoHS
  • zgodne
  • EAN / GTIN
  • 9900002116185

Datenblätter

Bewertung


Dane techniczne

 • Ogólnie
  • Typ
  • Silikonölspray
 • Pozostale
  • Specyfikacja
  • Multifunktionsschmierstoff
 • Wykonanie
  • Zawartosc
  • 400 ml
 • Informacje o towarach niebezpiecznych
  • Slowo sygnalizacji
  • Danger
  • Zwroty H
  • H222, H229, H336, H411
  • Szablony P
  • P210, P211, P251, P261
  • UN-Nr.
  • UN 1950
  • Klasa
  • 2
  • Kod klasyfikacji
  • 5F
  • Zawartosc
  • 400
  • Jednostka (g / ml)
  • ml
  • Zbiornik sprezonego gazu (tak / nie)
  • Yes
  • UN-Nr. (IATA)
  • UN 1950
  • Klasa (IATA)
  • 2.1
 • Dane producenta
  • Producent
  • RND LAB
  • Nr artykułu producenta
  • 34039909
  • Ciężar opakowania
  • 0.369 kg
  • RoHS
  • zgodne
  • EAN / GTIN
  • 9900002116185

reichelt printfooter