11
 • Koszyk
 • 2.564,85 Zł
 • Koszty wysyłki
 • 24,85 Zł

Klient biznesowy
Elektronikring 1
Miejscowość

Telefon: +49 (0)4422 955-333
e-mail: info@reichelt.de
www.reichelt.de


KONTAKT 32340 :: Pasta miedziana, 500 ml, Copper Paste


KONTAKT 32340

 • Opis produktu
 • Dane techniczne
 • Ogólnie
  • Typ
  • Copper paste
  • Wykonanie
  • Spray
  • Model
  • Copper paste
 • Wykonanie
  • Zawartosc
  • 500 ml
 • Informacje o towarach niebezpiecznych
  • Slowo sygnalizacji
  • Danger
  • Zwroty H
  • H222, H229, H315, H336, H412
  • Szablony P
  • P102, P210, P211, P251, P261, P271
  • UN-Nr.
  • UN 1950
  • Klasa
  • 2
  • Kod klasyfikacji
  • 5f
  • Zawartosc
  • 500
  • Jednostka (g / ml)
  • ml
  • Zbiornik sprezonego gazu (tak / nie)
  • Yes
  • UN-Nr. (IATA)
  • UN 1950
  • Klasa (IATA)
  • 2.1
  • Opakowanie (cargo)
  • None
Zapobiegająca zapiekaniu elementów pasta montażowa na bazie miedzi.

Bardzo drobny proszek miedziany w połączeniu z nie skapującym smarem bazowym gwarantuje długookresowe działanie również w krańcowych warunkach stosowania w temperaturze od -30 do +1000 °C. Pasta COPPER PASTE PRO nie skapuje i nie spływa również w wysokiej temperaturze.

Pasta miedziana to doskonały środek do ochrony części metalowych przed korozją, zapiekaniem i zacieraniem zapewniający równomierny moment obrotowy przy dokręcaniu połączeń śrubowych umożliwiający łatwy demontaż po obciążeniu wysoką temperaturą.

Pasta tłumi odgłosy i drgania oraz chroni przed korozją.
 • GHS02GHS07GHS09GHS04
 • Identyfikacja zagrożenia

  H222Skrajnie łatwopalny aerozol.

  H229Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.

  H315Działa drażniąco na skórę.

  H336Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

  H412Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

 • Wskazówki bezpieczeństwa

  P102Chronić przed dziećmi.

  P210Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. Palenie wzbronione.

  P211Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu.

  P251Pojemnik pod ciśnieniem. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.

  P261Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.

  P271Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.


  Bardziej szczegółowe informacje patrz Karta Charakterystyki.Producent : CRC-KONTAKTCHEMIE
Nr artykułu producenta : 32340-AA
Ciężar opakowania : 0.43 kg
RoHS : zgodne
Dane techniczne
 • Ogólnie
  • Typ
  • Copper paste
  • Wykonanie
  • Spray
  • Model
  • Copper paste
 • Wykonanie
  • Zawartosc
  • 500 ml
 • Informacje o towarach niebezpiecznych
  • Slowo sygnalizacji
  • Danger
  • Zwroty H
  • H222, H229, H315, H336, H412
  • Szablony P
  • P102, P210, P211, P251, P261, P271
  • UN-Nr.
  • UN 1950
  • Klasa
  • 2
  • Kod klasyfikacji
  • 5f
  • Zawartosc
  • 500
  • Jednostka (g / ml)
  • ml
  • Zbiornik sprezonego gazu (tak / nie)
  • Yes
  • UN-Nr. (IATA)
  • UN 1950
  • Klasa (IATA)
  • 2.1
  • Opakowanie (cargo)
  • None
Ostatnio oglądane artykuły:
reichelt printfooter